top of page
  • Foto van schrijverDM Accounting

Btw-attest 6% afgeschaft !

Bijgewerkt op: 14 jun. 2022

Het btw-attest 6%, wat noodzakelijk was bij renovatie van woningen ouder dan 10 jaar werd op 1 januari 2022 afgeschaft en vervangen door een uitgebreide verklaring op de factuur die u als aannemer verstuurd. Er is een overgangsperiode tot 30 juni 2022 waar u kan kiezen om het attest te gebruiken of de vermelding op de factuur.


Door deze vermelding wordt de aansprakelijkheid van de aannemer verlegd naar de bouwheer, tenzij deze binnen de maand aangeeft dat het lage btw-tarief niet kan worden toegepast.


U hoeft dus niet meer attesten op te vragen en bij te houden maar voldoet aan de nieuwe regelgeving als u volgende tekst mee op de factuur bij de algemene voorwaarden zet:


Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen."

41 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page